Protopresbyterát

Protopresbyter:o. Maroš Rinik
Adresa:J. Hollého 4, 071 01 Michalovce
Kontakt:0911 711 403
Email:rinik.maros@grkatke.sk
Erb:Centrálny chrám michalovského protopresbyterátu je zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky, čo je symbolizované na erbe jedným z atribútov Presvätej Bohorodičky – heraldickou ružou
Pod tvoju milosť pribihajem Bohorodice Ďivo, molitv našich neprezri vo skorbech,
no ot bid izbavi nas, jedina čistaja i blahoslovenaja.
Presvätá Bohorodička zachráň nás!