Cyklotúra s vladykom

Pondelok 8. mája sa opäť uskutoční Cyklotúra s vladykom Milanom, na ktorú srdečne pozývame. 

Tentokrát trasa povedie z Michaloviec do Klokočova a späť. 

Vyrazíme od farského chrámu v Michaloviec, pôjdeme cez sídlisko Stráňany, okolo nového cintorína k prímestskej časti Šíravy, odtiaľ do chrámu v Kaluži a odtiaľ do Klokočova. Cestou späť sa zastavíme ešte v chráme v Trnave pri Laborci a vrátime sa na farský dvor do Michaloviec. Počas cesty sa na jednotlivých zastávkach budeme modliť desiatok sv. ruženca.

Zastávky s modlitbou: 

1. desiatok ruženca – farský chrám v Michalovciach

2. desiatok ruženca – cintorín Biela hora

3. desiatok ruženca – chrám v Kaluži

4. desiatok ruženca – chrám v Klokočove

5. desiatok ruženca – chrám v Trnave pri Laborci

Zakončenie ruženca bude opäť v Michalovciach.

Trasa má 30 km a je určená pre všetky vekové kategórie. Štartujeme o 8.00.

V cieli bude na všetkých čakať pohostenie.

Povinnosťou je mať bicykel v dobrom technickom stave, reflexnú vestu a prilbu. Zabezpečený je policajný doprovod, lekár, sprievodné vozidla pre menej zdatných, ako aj servisman. 

Túra s vladykom

S veľkou radosťou pozývame po trojročnej prestávke na Túru s vladykom 

Trasa túry povedie od dreveného chrámu  v obci Bindt do obce Závadka v Spišskonovoveskom protopresbyteráte.Túra sa uskutoční v zmenenom termíne a to 1. mája 2023 (Teda nie 8. mája, ako bolo zvykom. Túru s vladykom organizuje Rada pre mládež a Rada pre rodinu Košickej eparchie. Z toho dôvodu spolu s mladými pozývame kráčať aj rodiny. 

Zapíšte sa v sakristii. Tešíme sa na spoločný výlet.


Program túry:

10:00 Úvodné privítanie a modlitba

10:20 Začiatok túry v obci Bindt

13:00 Predpokladaný príchod do obce Závadka (kultúrny dom)

14:30 Záver Venujte svoje 2%

OZ Rozsievač sa tento rok uchádza o 2 percentá z Vašich daní. V prípade, že by ste chceli venovať 2% z daní pre organizáciu Občianske združenie Rozsievač, budete potrebovať nasledovné formuláre: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2022

editovateľné pdf – nutné uložiť a následne vyplniť:

Vyhlásenie 2 percentá

editovateľné pdf – nutné uložiť a následne vyplniť:

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane – zamestnanci

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu odpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

AMEN sánkovačka

Srdečne pozývame na Sánkovačku, ktorá sa uskutoční v stredu 1. 2. 2023 v Zámutove.  Odchod autobusu je o 9. hodine z parkoviska pri Tescu. Cena za cestu autobusom a obed je 10 €.

Prihlásiť sa dá cez tento formulár: https://forms.gle/9Bc5n3qnAPkVReFM8

PROGRAM:
  9:00 – Odchod autobusu z parkoviska pri Tescu v Michalovciach
10:00 – Svätá liturgia v chráme v Lomnici pri Vranove nad Topľou
11:30 – Príchod do Zámutova – sánkovačka
13:00 – Obed v Penzióne Opal (polievka + pizza)
13:30 – Sánkovačka
15:00 – Odchod zo Zámutova
15:45 – Príchod do Michaloviec k Tescu

Treba si pribaliť náhradné suché oblečenie, sánky, klzák či boby. Na svahu je aj bufet pre občerstvenie a wc. Starší si môžu požičať resp. priniesť svoje lyže či snowboard. Dá sa požičať i detský snežný skúter a jazdiť po vyznačenie trati. 

o. Emil Zorvan – 0911 812 081

Požehnaný Nový rok 2023

Ďakujeme kurátorom, cerkovníčkam, kantorkám, upratovačkám a miništrantom, dobrodincom našej farnosti a samozrejme vám, bratia a sestry za celý rok 2022.

Nech Vás žehná Milosrdný Boh, aby ste v Novom roku 2023 videli šťastie nebeského Jeruzalema, už tu na zemi a pociťovali jeho nehu, lásku, pokoj a radosť po celý rok, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Sláva Isusu Christu!

Pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa na začiatku Nového roka 2023

Filipovka – Predvianočný pôst

15. novembra Začíname Filipovku. Východná Cirkev pred sviatkom Narodenia Pána prežíva pôstne obdobie, ktoré je známe aj pod názvom Filipovka (Pilipyvka). Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstneho obdobia je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenie. V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra). Začína sa 15. novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade (Filipovka čiže Pôst pred Narodením Pána, Veľký pôst čiže Svätá Štyrydsiatnica, Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky čiže Spasivka). Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.

Šyridsaťdňové putovanie do Betlehema

Stretnutie mladých Eparchie

V mene vladyku Cyrila pozýva Rada pre mládež Košickej eparchie na prvé Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie. Uskutoční sa v dňoch 18. – 20. novembra 2022 v Michalovciach. Na stretnutie sa môžu prihlásiť mladí od 15 rokov na www.aetos.sk.

Cena víkendu je 25 eur.