Kniha Pustovňa

byzantinos.org

Vladyka Cyril Vasiľ, košický arcibiskup predstavil tútonovú publikáciu v Košiciach 6. marca 2022. Slovenský preklad knihy Pustovňa od rusko-kanadskej autorky Catherine de Hueck Doherty (1896-1985). Autorka sa narodila v Rusku a po boľševickej revolúcii ušla cez Anglicko do Kanady. Poklady svojho ruského dedičstva a živej viery doniesla do západnej kultúry. V roku 1947 založila v odľahlej kanadskej dedine Combermere komunitu Madonna House, ktorá žila v celibáte, dobrovoľnej chudobe a modlitbe, inšpirovaná ruskou pustovníckou tradíciou. Okrem toho sa stala náboženskou spisovateľkou a sociálnou aktivistkou.

V roku 2000 začal svätý Ján Pavol II. proces jej blahorečenia a udelil jej titul Božia služobníčka.

Jej najznámejším dielom je kniha Pustovňa s podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry. Úvod k českému vydaniu, ktoré vyšlo pred dvadsiatimi piatimi rokmi napísal kardinál Tomáš Špidlík, k slovenskému vydaniu Peter Dufka SJ, slovenský jezuita a profesor Pápežského východného inštitútu v Ríme.

Knihu „PUSTOVŇA“ vydalo občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Košickou eparchiou. Pôvodne mal byť výťažok z predaja knihy určený na podporu Pútnického centra v Klokočove. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa však jej vydavatelia rozhodli, že výťažok pôjde na podporu humanitárnej pomoci, ktorú Košická eparchia sprostredkúva pre vojnou zmietanú Ukrajinu, konkrétne pre susednú Mukačevskú Eparchiu. Kniha je dostupná v sakristii nášho chrámu. Odporúčaná cena je 10,- euro

Pomáhame UKRAJINE

Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej stránke našej Eparchie:
https://pomahameukrajine.grkatke.sk/

Ďakujeme za doterajšiu pomoc, za každého dobrovoľníka, ktorý DAROVAL svoj ČAS, PENIAZE, DOM, BYT, OCHOTU i materiálnu pomoc pre našich trpiacich bratov a sestry z Ukrajiny. Zvlášť chceme poďakovať najbližším spolupracovníkom.

V nedeľu (6. marca) je zbierka na CHARITU !

Kto chce môže prispiesť aj na FARSKÝ ÚČET s pozn. „UKRAJINA“

Nateraz je potrebná zbierka najmä TRVANLIVÝCH potravín a drogérie.

Nech Pán požehná a daruje vám pokoj!

o.Michal Stanko oslavuje 60 rokov svätého tajomstva kňazstva

Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.“ Žalm 34, 2

18. februára 2022 o 12.00 h. si pripomenie v našej Michalovskej cerkvi ďakovnou sv. liturgiou o. Mgr. Michal Stanko, titulárny dekan – 60 rokov kňazstva.

Pán Boh si ho povolal so svojou manželkou a dcérami do svojej vinice, aby hlásal radostnú zvesť Evanjelia a vysluhoval sviatosti.
o. Michal Stanko sa narodil 3.10.1940 v Inovciach v okrese Sobrance. Ordinovaný bol 18. februára 1962 v Prešove.

Farnosti, ktoré mu boli zverené:
1969 – 1974 správca farnosti Hostovice s filiálkou Osadné
1974 – 2006 správca farnosti Radvaň nad Laborcom
1997 – 2003 pôsobil ako dekan Medzilaboreckého dekanátu
Farnosti, ktoré spravoval excurrendo:
1974 – 1990 Čabiny
1983 – 1985 Medzilaborce
1992 – 2004 Zbudská Bela
1993 – 1995 Oľka
1992 – 2005 Volica
2006 – na odpočinku, výpomocný duchovný Michalovce

Do ďalších rokov života vyprosujeme veľa Božích milosti od nebeského Otca, hojnosť darov Svätého Ducha a ochranu Matky Božej.
Na mnohaja i blahaja ľita otče! Nech vás radosť, ktorou ste stále napĺňali ľudí okolo seba neopúšťa a zostane s vami naveky. Vďaka patrí aj Vašej ctenej manželke a Vašim dcéram s rodinami.

o.Maroš Rinik s duchovnými pôsobiacimi v našej farnosti a vďační veriaci farnosti Michalovce.

Ďakovná púť Slovákov do Ríma

Biskupi pozývajú Slovákov na ďakovnú púť za návštevu Svätého Otca

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021).

Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021).

Možný odchod aj z Michaloviec.

Registrácia: https://roma.estranky.sk/

Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR.

Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

Archijerejská liturgia s vladykom Milanom Chauturom

V nedeľu po Kristovom narodení, 26. decembra, navštívil Gréckokatolícku farnosť Michalovce vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný biskup košickej eparchie. Vladyka Milan poslednú nedeľnú liturgiu občianskeho roka, slávil spoločne s otcom Andrejom Jevčukom, chair et de fer z apoštolskej nunciatúry v Bratislave, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom)  Košickej eparchie a miestnym farárom a protopresbyterom Michalovského protopresbyterátu (dekanátu) otcom Marošom Rinikom. V homílii vladyka povzbudil veriacich  k tomu, aby obnovili rodinné vzťahy, ktoré musia byť postavené na viere kráľa Dávida, patriarchu Abraháma i samotnej Svätej rodiny. V závere slávnosti sa uskutočnila posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu. Vďaka patrí všetkým veriacim michalovskej farnosti, bohuznámym darcom a firmám, ktoré pomohli pri rekonštrukcii.

https://www.grkatke.sk/aktualita/2021-12-27-211603-posviacka-zrekonstruovaneho-interieru-farskeho-bytu

Christos raždajetsja! Slavíte jeho!

Požehnaný Nový rok 2022!

Od piatka (23.12.) v súlade s hygienickými opatreniami (R-O-R) režim všetkých bohoslužieb „OP“, 55 osôb. Majte u seba potvrdenie.
Individuálna pastoračná služba pre všetkých rozdávanie sv. Eucharistie, resp. spoveď.
 

Úctivo vás prosíme, využite možnosť všetkých bohoslužieb (nielen sv.liturgií) a vyberte si v tomto mimoriadnom roku LEN JEDNU bohoslužbu!!!

Kto sa nevojde počas sviatkov a v nedele do chrámu môže využiť priestor v pastoračnom centre – v dočasnej kaplnke, kde sa bude rozdávať sv. Eucharistia priamo počas bohoslužieb!!! (55 osôb chrám + 30 osôb pastoračka)

V závere roka 2021 Vám chcem v mene svojej rodiny a našich výpomocných duchovných otcov poďakovať za necelý polrok prežitý v tomto našom meste za každú modlitbu, za každé osobné stretnutie, za každého, kto zasial kúsok lásky a dobra do našich životov.

Verím, že všetky zmeny, ktoré sme spolu prežili a aj tie, ktoré nás ešte čakajú prijmete s láskou pre dobro všetkých našich bratov i sestry – tých ktorí nechodia do cerkvi i tých, ktorí ešte o tom nevedia… Najprv bolo treba sa nejako ubytovať a nastaviť… Pán nám pomohol a neopustí nás, lebo on neopúšťa svoje „maličké stádo“.

Dôverujme Pánovi a verme si aj my navzájom. Modlime sa navzájom jedni za druhých.  Zverme sa aj pod ochranu našej Nebeskej Matky – Panny Márie, presv. Bohorodičky a patrónky nášho chrámu:

„Pod tvoju milosť pribihajem Bohorodice Ďivo. Molitv našich neprezi vo skorbech, no ot bíd izbavi nás. Jedina čistaja i blahoslovenaja!! o.Maroš Rinik s rodinou

Pamätná bronzová tabuľa pri príležitosti 250. výročia založenia Gréckokatolíckeho farského chrámu v Michalovciach

Dňa 4. decembra 2021 sa v Gréckokatolíckom chráme presv. Bohorodičky v Michalovciach v súlade s hygienickými opatreniami konala posviacka novej pamätnej tabule. Vďaka TV Zemplín a TV Logos sa k modlitbe za zakladateľov a najmä dobrodincov mohli pripojiť aj farníci z michalovskej farnosti. Posviacku vykonal miestny farár o.Maroš Rinik. Na sviatok sv. Ambróza, milánskeho biskupa, 7. decembra 2021 bola inštalovaná na budove chrámu pri hlavnom portáli. Pamätnú tabuľu zhotovil akademický sochár Ján Leško v spolupráci s predchádzajúcim farárom o.Františkom Pucim. V súčasnosti žije a tvorí v Trebišove. Jeho sochárske diela zdobia mnohé námestia, budovy a kúty Slovenska (Trebišov, Slovenské Nové Mesto, Vranov nad Topľou, Hlinné, Veľké Kapušany, Prešov). Spolupracoval pri návrhu a realizácii pešej zóny v Liptovskom Mikuláši nominovanej na cenu CEZAR. V poslednom čase sa venuje aj komornej plastike. Slávnostné odhalenie bolo nateraz odložené. Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom. Vďaka patrí členom farskej rady a OZ Rozsievač. Veríme a modlíme sa, aby tento náš farský chrám nebol len nádherným pamätníkom krásnej histórie, ale slúžil k tomu načo bol postavený. Kiež v našom chráme nájdu nielen útechu, ale hlavne prameň všetkého dobrého, čo môže na svete človek získať – živého Krista, ktorý žije uprostred svojej cirkvi. Modlíme sa, aby po ukončení vírusovej epidémie, na príhovor presv. Bohorodičky, patrónky a Ochrankyne našej farnosti, sa pri našom chráme znova rozprúdil život.

o.Maroš Rinik, farár