Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky

Vatikán 9. decembra (RV) Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných … [Read more…]

Filipovka

Filipovka je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom liturgickom roku a aj napriek tomu, že sa jej v našom liturgickom živote nevenuje taká pozornosť ako Veľkému pôstu, je dôležitým a nezanedbateľným obdobím duchovnej prípravy na sviatky Kristovho narodenia. V našom prostredí býva toto pôstne obdobie často dávané do paralely s obdobím Adventu, ktorým sa pripravujú na sviatky Narodenia Pána rímskokatolícki … [Read more…]

Odpustová slávnosť v Michalovciach

Košice, 7. september (TSKE) Prvú septembrovú nedeľu, 6. septembra, navštívili obaja košickí vladykovia farský chrám v Michalovciach, pri príležitosti odpustovej slávnosti a 250. výročia chrámu. Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova zameraná na hlbšie spoznanie chrámového sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky v liturgickom, teologickom i ikonopiseckom svetle, ktorú viedol otec Peter Čintala, správca farnosti Klokočov. Duchovná príprava … [Read more…]

Príprava na prvú svätú spoveď

Úvodné stretnutie RODIČOV sa uskutoční 27.09.2020 o 15:00 v budove farského úradu, na ulici J.Hollého 4. Prihlášku dostanete v škole od katechétu, resp. si ho môžete vyzdvihnúť v sakrestii nášho chrámu alebo stiahnuť z naše stránky. Prihlášku odovzdáte na úvodnom stretnutí. Dokument nájdete po rozkliknutí tohto príspevku.